Leasing operacyjny

Polega na przekazaniu przez finansującego (leasingodawcę) na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego (lub prawa do użytkowania i pobierania pożytków) korzystającemu (leasingobiorcy) w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe).

 
 

Charakterystyka:

  • pełna rata leasingowa, odsetkowa oraz kapitałowa, wliczają  się do kosztów uzyskania przychodu,
  • środek trwały będący przedmiotem umowy stanowi własność leasingodawcy przynajmniej na czas trwania umowy,
  • amortyzacja przedmiotu zostaje po stronie leasingodawcy,
  • podatek VAT od przedmiotu umowy jest rozłożony w czasie i płatny w ratach razem z ratami leasingowym