Ubezpieczenia na życie zapewniają bezpieczeństwo finansowe rodzinie oraz najbliższym. Mają charakter umów długoterminowych, zawieranych z reguły na okres od kilku do kilkudziesięciu lat. W przypadku zawarcia tego typu umowy Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w zamian za regularnie wpłacane składki, gwarantuje wypłatę zainwestowanego kapitału w momencie wystąpienia określonego zdarzenia, które zostało objęte ubezpieczeniem.

 

Rodzaje ubezpieczeń na życie:

 

  • Życiowe – są gwarancją ochrony finansowej osób bliskich
  • Posagowe – ich podstawową rolą jest zabezpieczenie materialne bytu dzieci
  • Na Życie – związane z funduszem inwestycyjnym gwarantują Ubezpieczonemu możliwość korzystania w przyszłości ze zgromadzonego kapitału
  • Rentowe – na podstawie wpłacanych na rzecz Towarzystwa składek gwarantują Ubezpieczonemu określone, stałe środki do życia na przyszłość
  • Wypadkowe i chorobowe – stanowią dodatkowe zabezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wypłatę za przebytą chorobę

O czym warto pamiętać:

  • Ubezpieczenia na Życie zapewniają ochronę na wypadek utraty zdrowia lub życia, są gwarancją zysku, komfortu psychicznego oraz kapitału do dyspozycji
  • Wartość świadczeń jest gwarantowana i stanowi zabezpieczenie finansowe w różnych sytuacjach życiowych
  • Kapitał wpłacany i pomnażany wolny jest od zajść sądowych
  • Suma ubezpieczenia wypłacona z polisy nie jest włączana do masy spadkowej, co za tym idzie jest zwolniona z podatku dochodowego i spadkowego oraz wolna od roszczeń wierzycieli
  • Pieniądze z ubezpieczenia wypłacane są w bardzo krótkim czasie