Ubezpieczenia zdrowotne skierowane są do osób, które pragną szybko i komfortowo skorzystać z porad lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 64 roku życia. W zakresie tego ubezpieczenia wyróżnia się kompleksowe leczenie związane z chorobą, nieszczęśliwym wypadkiem, prowadzeniem ciąży oraz porodem.

 

Do niewątpliwych zalet tego rodzaju ubezpieczenia należy zaliczyć:

 

 • szybki dostęp do konsultacji lekarskiej
 • nielimitowane wizyty domowe
 • telefoniczną rezerwację wizyt – bez konieczności tracenia czasu w kolejkach
 • konsultacje u lekarzy 19 specjalności (internista, pediatra, lekarz rodzinny, chirurg, ortopeda, okulista, kardiolog, pulmunolog, dermatolog, otolaryngolog, neurolog, urolog, ginekolog, alergolog, gastrolog, diabetolog, endokrynolog, reumatolog, nefrolog) bez limitów i bez skierowania
 • możliwość wykonania badań laboratoryjnych, badań RTG, USG, tomografii komputerowej, mammografii, EKG oraz wielu innych opisanych szczegółowo w poszczególnych zakresach
 • dużo niższe składki dla osób do 50 roku życia oraz rodzin
 • odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń także za objęcie opieką medyczną stanów chorobowych istniejących przed datą zawarcia umowy ubezpieczenia

O czym warto pamiętać:

 • Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do opieki medycznej w dużej ilości placówek medycznych na terenie całego kraju
 • W zamian za comiesięczną składkę możliwy jest nieodpłatny i nielimitowany dostęp do lekarzy, centrów medycznych, szpitali, a także badań (nawet tych bardzo drogich)
 • Dostęp do lekarzy specjalistów nie wymaga konieczności posiadania skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Ubezpieczony może leczyć się w każdej klinice oraz przychodni, z którą Towarzystwo Ubezpieczeń ma podpisaną umowę
 • Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca wszystkie poniesione koszty leczenia Ubezpieczonego
 • Ubezpieczenie zdrowotne daje możliwość skorzystania z porad lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, natomiast lekarzy specjalistów w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych
 • Szeroki zakres porad, usług, badań i zabiegów umawiany jest za pośrednictwem 24-godzinnej infolinii.