Ubezpieczenia majątkowe to dział ubezpieczeń gospodarczych, które chronią majątek Ubezpieczonego przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą na skutek różnorodnych, negatywnych zdarzeń losowych. Wszechstronność i kompleksowość tego rodzaju ubezpieczeń jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa.

 

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych:

 

 • Ochrona mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • Odpowiedzialność cywilna chroni ubezpieczonego w sytuacji, gdy wyrządzi komuś szkodę i zobowiązany jest do jej naprawienia. Dzięki temu ubezpieczeniu odszkodowanie oraz inne świadczenia wypłaca Towarzystwo Ubezpieczeń, co za tym idzie zapewniona jest w ten sposób ochrona interesów Ubezpieczonego, jak również osób przez niego poszkodowanych. W zakres tego ubezpieczenia wchodzi szkoda majątkowa, uszkodzenie, zniszczenie, spowodowanie utraty mienia należącego do innej osoby oraz szkoda osobowa uszkodzenia ciała, spowodowanie utraty zdrowia lub życia innej osoby

 • Ubezpieczenie NNW

 • Ochrona mienia od szkód spowodowanych żywiołami zakres tego ubezpieczenia obejmuje takie zdarzenia losowe jak: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, napór śniegu, grad, spływ wód po zboczach, osunięcie się lub zapadanie się ziemi, lawina, huk ponaddźwiękowy, przepięcie spowodowane uderzeniem pioruna, dym i sadza, upadek drzewa lub masztu, uderzenie pojazdu, zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi

Ubezpieczeniem majątkowym objęte są:
 

 • dom jednorodzinny lub mieszkanie;
 • mienie ruchome (np. sprzęt RTV i AGD wszystko nie przytwierdzone do konstrukcji budynku, odzież, meble, biżuteria);
 • stałe elementy nieruchomości (np. instalacje wodno-kanalizacyjne, piece, drzwi i wiele innych);
 • pomieszczenia przynależne (np. piwnica);
 • budynki gospodarcze (np. garaż);
 • ogrodzenie, a także urządzenia nim sterujące;
 • obiekty małej architektury (np. altana ogrodowa);
 • domek letniskowy;
 • zewnętrzne elementy anten satelitarnych i telewizyjnych;
 • dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie;
 • domki letniskowe;
 • nagrobki;
 • inne.

O czym warto pamiętać:

 • Koszt ubezpieczenia zależny jest od sum na jakie ubezpieczamy mienie.
 • Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.
 • Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych zniżek na zabezpieczenie mienia przed kradzieżą – nawet do 30%.
 • Każde ubezpieczenie zawiera dodatkowo usługę assiastance, zapewniającą pomoc na wypadek wystąpienia szkody (np. pomoc hydraulika, informatyka, mechanika czy ślusarza).
 • Istnieje możliwość zwiększenia zakresu ubezpieczenia majątkowego o ochronę szyb zewnętrznych i wewnętrznych od stłuczenia lub uszkodzenia oraz o przepięcia, a także koszty poszukiwania przyczyny szkody.
 • Zawarcie umowy na ubezpieczenie majątkowe gwarantuje uzyskanie zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne (OC i AC)