Ubezpieczenia turystyczne gwarantują szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz pokrycie wszelkich kosztów.

 

Rodzaje ubezpieczeń turystycznych:

 

leczenie Ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej nagle zachorował lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi;

 • transport,
 • repatriacja,
 • ratownictwo,
 • usługi assistance,
 • NNW następstw nieszczęśliwych wypadków polegających na uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniu ciała lub śmierci ubezpieczonego;
 • OC w życiu prywatnym, polegającej na ochronie ubezpieczonego za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie trzeciej.

 

O czym warto pamiętać:

 • W przypadku, gdy osoba na rzecz, której zawiera się umowę ubezpieczenia znajduje się poza terytorium Polski, odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeń rozpoczyna się po upływie około 3 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia (w zależności od Towarzystwa). Warunek: opłacenie składki w wysokości i terminie określonej w umowie ubezpieczenia
 • Dzieci i młodzież akademicka do 26 roku życia posiadają nawet 50% zniżki
 • Osoby pracujące fizycznie za granicą mają możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia bez badań lekarskich i zbędnych formalności
 • Zawarte ubezpieczenia może objąć nawet koszt wizyty u stomatologa
 • Wykupiona polisa może zagwarantować ubezpieczenie od kosztów odwołania noclegów, kosztów odwołania biletu lotniczego oraz kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej, a także wcześniejszego z niej powrotu
 • Ubezpieczenie podróży zagranicznych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, bez względu na cel podróży: wakacje, wyjazd służbowy, aktywne uprawianie sportu, czy też wyjazd do pracy
 • Istnieje możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego