Oferta ubezpieczeń dla flot samochodowych kierowana jest do firm i przedsiębiorstw posiadających kilka-kilkanaście samochodów, firm leasingowych, a także podmiotów oferujących usługi zarządzania flotą samochodową. W zakresie tej polisy oferujemy pełen zakres ubezpieczeń. W zależności od indywidualnych potrzeb umowa może obejmować ubezpieczenie:

 
 • OC – odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych – chroni mienie oraz osoby przez nich poszkodowane
 • ZK – OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu ZK
 • AC – auto casco od kradzieży i szkód mechanicznych (to likwidacja szkody i wypłata odszkodowania za kradzież lub uszkodzenie pojazdu właściciela)
 • NNW – ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów, Assistance – dla samochodów osobowych, ciężarowych, przyczep, przyczep kempingowych, motocykli
 • OP – ubezpieczenie ochrony prawnej,
 • Auto Szyby – ubezpieczenie szyb w pojeździe mechanicznym od stłuczenia i uszkodzenia gwarantuje organizację oraz pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe,
 • Zielona Karta – odpowiedzialność cywilna pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza terytorium Polski.
   

Wielkość składki za ubezpieczenie floty samochodowej zależy od liczby samochodów (im więcej aut podlega ubezpieczeniu tym oferta jest atrakcyjniejsza), ich wartości, struktury wiekowej pojazdów, jak również ich rodzaju (osobowe, ciężarowe, ciągnikisiodłowe). Pod uwagę brany jest także sposób i jakość administrowania flotą oraz jej użytkownicy. Istotny również jest udział własny (kwota o jaką zmniejsza się odszkodowanie) oraz franszyza redukcyjna (stała kwota, którą odejmuje się od odszkodowania) i franszyza integralna (wypłacenie odszkodowanie następuje wówczas gdy szkody przekroczą kwotę, która została ustalona w umowie). Cena uzależniona jest również od profilu działalności, kompleksowego ubezpieczenia w określonym Towarzystwie Ubezpieczeń i wielu innych czynników.

 

Do zalet tego rodzaju ubezpieczenia należy:

 • atrakcyjniejsza cena,
 • uproszczona dokumentacja,
 • szybka i sprawna likwidacja szkód, a także możliwość zastosowania uproszczonej likwidacji szkód,
 • dogodne terminy i formy płatności (możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia),
 • możliwość elastycznego dopasowania oferty do indywidualnych wymagań Klienta.
   

O czym warto pamiętać:

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe, w przypadku ubezpieczenia AC, dają możliwość indywidualnego negocjowania zarówno warunków umowy, jak i ceny
 • Ubezpieczenie AC nie jest obowiązkowe, jednak w przypadku nie posiadania tego rodzaju ubezpieczenia firma nie może wliczyć do kosztu uzyskania przychodu kosztu naprawy oraz wartości samochodu w przypadku jego kradzieży