Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu grupowym obejmuje szereg umów, do których należą:

 

 • śmierć Ubezpieczonego w sposób naturalny
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • poważna choroba Ubezpieczonego
 • poważna choroba Dziecka
 • śmierć Współmałżonka
 • śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Dziecka
 • śmierć Rodziców
 • śmierć Teściów
 • urodzenie Dziecka
 • urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną
 • urodzenie Dziecka martwego
 • osierocenie Dziecka
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • operacje chirurgiczne
 • rehabilitacja medyczna
 • pomoc medyczna w kraju
 • druga opinia medyczna
   

Dzięki dużej elastyczności istnieje możliwość dostosowania wielkości ubezpieczenia, jak również zakresu ryzyka do potrzeb pracodawcy i pracownika.

 

O czym warto pamiętać:

 • Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę życia i zdrowia pracowników i ich rodzin (współmałżonkowie oraz dzieci do 25. roku życia także mogą zostać objęte tym ubezpieczeniem)
 • Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zagwarantowana przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca pobytu
 • Umowa zabezpiecza finansowo pracownika i jego rodzinę na wypadek nagłych zdarzeń losowych, takich jak śmierć, nieszczęśliwy wypadek czy choroba
 • Przy przystąpieniu do ubezpieczenia nie są wymagane badania lekarskie
 • Jeżeli pracownik straci pracę posiada możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na takich samych warunkach
 • Świadczenia ubezpieczeniowe nie są opodatkowane podatkiem dochodowym oraz podatkiem od spadków i darowizn
 • Ubezpieczenie grupowe daje możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej zgodnie z kodeksem pracy oraz możliwość wliczenia płaconych składek w koszty uzyskania przychodu
 • Ubezpieczenie grupowe możliwe jest już od 3 osób w grupie